Get Adobe Flash player
Valoració d'usuari: / 7
PitjorMillor 

 

 

 

El proper dia 11 es constitueix el ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. En aquest acte els regidors juraran o prometran el càrrec, però prèviament s'han d'emplenar alguns tràmits que per al ciutadà no són coneguts, i que es concreten en la presentació de dos documents bàsics:

  1. Declaració de les activitats que l'electe desenvolupa i que li proporcionen in- gressos econòmics, així com les possibles incompatibilitats d'aquestes activi- tats amb el càrrec de regidor.
  2. Declaració dels béns patrimonials del càrrec electe.

El regidor electe de Democràcia 3.0, José Manuel García Bravo, posa a disposició de la ciutadania el contingut particular d'aquests documents, que han estat lliurats al Secretari Municipal:

 

 

 

 

Declaració d'activitats i béns patrimonials del regidor de D3.0

  • Perceptor d'una pensió de classes passives per incapacitat, que no és incompatible amb l'exercici d'una altra professió.
  • Un pis en propietat (50%), sense càrregues, situat a Sant Andreu de la Barca i adquirit en 1998, amb valor cadastral de 46.098,93 euros.
  • Un vehicle en propietat adquirit l'any 2005
  • Dos comptes bancaris (50%) en entitats de Sant Andreu de la Barca els saldos mitjans anuals dels quals ascendeixen a 700 euros, en un cas, i en l'altre a 11.500 euros.

 

Aquestes dades així mateix s'acrediten amb la presentació de còpia de la declaració de renda de l'any 2009 i pròximament de la de l'any 2010, encara pendent de ser presentada.

S'ometen les dades de caràcter estrictament personal per raons de seguretat, si ben qualsevol ciutadà de Sant Andreu de la Barca que ho desitgi pot sol·licitar de la nostra formació política l'accés a aquests documents.

Qualsevol variació de les circumstàncies personals del regidor electe de Democràcia 3.0 ha de ser actualitzada, modificant els documents que ja obren a poder de l'Ajuntament, i la farem pública a través de la nostra pàgina web.

Per exigir transparència s'ha d'actuar amb transparència.

 

Powered by SEM
 
Acords de col·laboració

 

Cercar en la web D3.0