Get Adobe Flash player
Valoració d'usuari: / 12
PitjorMillor 

 

En el ple del passat mes de desembre, Democracia 3.0 va preguntar al Regidor del Partit Popular, Sr. Jordi Alsina, sobre el conveni signat entre l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i Moçambic. La pregunta va originar un agre debat que va derivar en una altra pregunta relacionada amb els ordinadors portàtils, lliurats indegudament als regidors de l'Ajuntament, i amb l'expulsió del ple del nostre regidor per ordre de l'Alcalde.

Pot sorprendre que per realitzar preguntes en el ple es produeixi l'expulsió del regidor que les formula. Per això tractaren d'explicar els motius pels quals ens vam dirigir al regidor del partit popular i el que hi ha darrere de la pregunta que li vam formular.

 

El passat mes d'octubre vam recuperar una informació que es feia ressò de la signatura d'un conveni entre el nostre Ajuntament i el país africà. Democracia 3.0 tot seguit va sol•licitar una còpia a l'Ajuntament i la resposta obtinguda va ser la negació de la seva existència. Ens va sorprendre aquesta resposta ja que la signatura del conveni es va escenificar en la Delegació del Govern, davant la seva màxima autoritat, amb l'assistència dels signants, l'Alcalde de Sant Andreu de la Barca i l'ambaixadora del Moçambic, acompanyats pel regidor del partit popular, Sr. Jordi Alsina. La signatura va comptar amb la corresponent cobertura informativa i la Delegació del Govern va emetre una nota de premsa.

 

Per això vam decidir continuar indagant i vam obtenir resultats que ens han sorprès. A continuació exposem de forma cronològica els fets que van donar origen a la pregunta i la posterior expulsió del nostre regidor:

El dia 2 del passat mes d'agost el Butlletí oficial del Registre Mercantil va publicar la creació de l'empresa MODECO VISION S.L. dedicada, des de el 28 de juny de 2012, a fer operacions de venda online, exportació i importació de diversos productes. L'administradora única de l'empresa és l'actual esposa de l'Alcalde de la nostra població, Sr. Enric Manuel Llorca Ibañez.

Dies més tard el propi butlletí oficial va publicar el nomenament d'apoderats d'aquesta empresa: Enric Manuel Llorca Ibañez (Alcalde) i Jordi Alsina Felip (Regidor pel PP).

En paral•lel Democracia 3.0 va descobrir l'existència d'una pàgina web vinculada a l'empresa i allotjada en un servidor web gratuït denominat 123miweb.es. En aquesta pàgina, en fase de construcció i desenvolupament, es documentaven les activitats de l'empresa i l'existència d'una fundació associada. En desplegar a la pàgina web un menú referit a les activitats d'importació apareixia un mapa que connectava gràficament les ciutats de Lisboa (Portugal) i Maputo (Moçambic).

Democracia 3.0, en data 23 d'octubre últim, va sol•licitar l'accés al registre d'interessos municipal d'aquests dos regidors a fi de comprovar si havien declarat la seva participació en l'empresa MODECO VISIÓ S.L., complint amb les seves obligacions legislatives. Encara que tots dos poden constituir o apoderar una empresa, estan obligats a fer constar aquesta circumstància en el registre municipal d'interessos. No anotar l'apoderament en el registre no deriva en cap tipus de responsabilitat tret que existeixi incompatibilitat entre l'exercici de les funcions públiques i privades exercides. En la data de consulta del registre, 6 de novembre, no constava l'apoderament de tots dos en l'empresa i fins ara no s'ha acreditat la possible existència d'incompatibilitat.

Democracia 3.0, en data 18 de novembre, va sol•licitar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca copia de la renovació d'un conveni de col•laboració subscrit amb Moçambic, signat en data 27 de març de l'any 2012. Sabem que fa anys es va realitzar un projecte de canalització d'aigua a la ciutat de Quelimane (Moçambic). La resposta del Secretari Municipal és que no constava cap conveni signat en matèria de col•laboració amb Moçambic per a la canalització d'aigua a la ciutat de Quelimane. Tot això malgrat la nota de premsa de la Delegació del Govern i la cobertura informativa realitzada per diversos mitjans de comunicació.

Després de presentar ambdues sol•licituds, la pàgina web de MODECO VISION S.L. va desaparèixer de l'allotjament web en el qual s'estava desenvolupant.

En dates 10 i 18 de desembre Democracia 3.0 reitera la petició en relació amb l'existència del conveni de col·laboració amb Moçambic, sense que fins avui s'hagi obtingut resposta.

El 26 de desembre, el Butlletí Oficial del Registre Mercantil recull la revocació del càrrec d'apoderats que fins aquella data ostentaven tant el Sr. Enric Llorca com el Sr. Jordi Alsina. Amb aquest acte desapareix l'obligació de fer constar aquesta activitat en el registre municipal d'interessos.

En el ple de Desembre, es va preguntar al regidor Sr. Jordi Alsina (PP) sobre el conveni entre l'Ajuntament i Moçambic. A la pregunta, que no va obtenir resposta per part del regidor del PP, li segueix una altra sobre els ordinadors portàtils assignats als regidors que va provocar que el regidor de Democracia 3.0 sigui desallotjat del ple.

 

Després d'aquesta exposició, recolzada amb documents públics i de lliure accés a la ciutadania, suposem que els ciutadans es preguntaran:

Per què tots dos regidors no van declarar en el seu moment els càrrecs que exercien en l'empresa MODECO VISION S.L.?

Quins interessos, a més dels polítics, uneixen a l'Alcalde de Sant Andreu de la Barca (PSC) amb el regidor del PP?

Existeixen altres vincles familiars entre regidors de Sant Andreu de la Barca i el país africà?

Té sentit una empresa administrada des de Barcelona per l'esposa de l'Alcalde de Sant Andreu de la Barca, apoderada pel propi Alcalde i pel cap de llista del partit popular, que es dedica a la importació entre Portugal i Moçambic, país aquest últim amb el qual l'Ajuntament té, encara que es nega, signat un conveni/acord de col•laboració?

L'empresa MODECO VISION S.L., ha tingut o té algun tipus de relació contractual amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca?

S'estan utilitzant els càrrecs públics i la representació institucional com a plataforma d'activitats privades que poden generar ingressos econòmics?

Per què l'administradora de l'empresa MODECO VISION S.L. va estar present en la signatura d'un conveni/acord de col•laboració entre l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i Moçambic? En qualitat de què va estar present?, de convidada? o d'administradora de la societat?

Per què es nega des de l'Ajuntament la signatura d'un conveni de col•laboració amb el país africà?

Per què la pàgina web de l'empresa va desaparèixer després dels escrits presentats per Democracia 3.0?

Per què, després dels escrits presentats per Democracia 3.0, s'ha revocat l'apoderament de tots dos regidors en l'empresa?

Per què s'expulsa del ple al regidor de Democracia 3.0 després de preguntar, entre altres coses, al regidor del Partit popular sobre el conveni signat amb Moçambic?


L'Alcalde de la nostra població ha manifestat recentment en el ple, que el nostre regidor té una gran imaginació. Des de Democracia 3.0 li responem que les nostres informacions, que no són producte de la imaginació, sempre van acompanyades de documents que les recolzen.

 

 

Powered by SEM
 
Acords de col·laboració

 

Cercar en la web D3.0