Get Adobe Flash player
Valoració d'usuari: / 2
PitjorMillor 

 

El passat 26 de setembre de 2012 el ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va rebutjar una moció presentada por Democracia 3.0, que pretenia preservar el dret dels treballadors municipals a percebre una part proporcional de la paga extra del mes de desembre d'0aquell any.

La moció va ser votada en contra per PSC, ICV-EUiA i PP, amb l'abstenció de CIU, amb arguments tan absurds que ens vam veure obligats a publicar-los en un artícle anterior.

En aquell moment Democracia 3.0 adjuntava la recomanació que va realitzar el Defensor del Poble al Ministeri d'Administracions públiques en la qual es reconeixia, tal com defensava Democracia 3.0, el dret dels empleats públics a percebre la part proporcional de la paga del mes de desembre.

Al gener d'aquest any el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va reconèixer el dret, va continuar el Jutjat social núm. 1 de Mataró i ara ha dictat sentencia el Tribunal Superior de Jusícia de Catalunya, també en sentit favorable. Per tant els tribunals continuen reconeixent  un dret que el Ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va negar als treballadors municipals, un dret que Democracia 3.0 va intentar preservar.

 

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 1
PitjorMillor 

 

El proper dimecres 30 d'octubre, a les 20:00 horas, tindrà lloc el ple ordinari del mes. En l'ordre del dia s'inclouen, com a més importants, els següents temes:

Extinció del Patronat Municipal d'Esports, encarregant la gestió de les instal·lacions esportives municipals i les activitats esportives a l'empresa municipal SAB-URBA S.L. 

Aprovació provisional de la modificació del pla general d'ordenació per ampliar el sostre comercial en una porció de terreny al costat del CEIP Josep Pla; desestimació de les al·legacions presentades contra l'aprovació inicial.

Estimació parcial de les al·legacions formulades en relació amb l'aprovació inicial del Reglament d'ús dels Horts Urbans ecològics de titularitat municipal.

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 3
PitjorMillor 

 

Democracia 3.0 publica els àudios dels enregistraments dels plens ordinaris de juliol i setembre

Continuem oferint aquest servei malgrat que qui hauria de prestar-ho es el mateix Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a través de la web institucional.

Del desenvolupament del ple de juliol cal destacar el següent:

l'aprovació de la pròrroga i de l'expedient de modificació del contracte de concessió de la gestió de la escola bressol municipal "Casa Estrada".

la modificació del contracte de concessió de la gestió del servei públic d'estacionament limitat i controlat de vehicles, ampliant el nombre total de places de zona blava.
 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 3
PitjorMillor 

 

 

El proper dimecres 25 de setembre, a las 10:30 hores, tindrà lloc el ple ordinari del mes. En l'ordre del dia s'inclouen els següents temes:

Retre compte del arxiu per part de la Fiscalia provincial de Barcelona de la denúncia presentada per l'Alcalde de Sant Andreu de la Barca contra el regidor de Democracia 3.0. El passat dia 10 Democracia 3.0 va sol.licitar la seva inclusió en l'ordre del dia.

Aprovació definitiva del Compte General de l'exercici 2012, o el que és el mateix la liquidació pressupostària. El Compte General està integrada per l'Ajuntament, el Patronat Municipal d'Esports i l'empresa municipal SAB-URBA S.L. En l'expedient que es porta a ple consta l'informe emès per Democracia 3.0, que va ser enviat per la nostra formació política a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 4
PitjorMillor 

 

Democracia 3.0 recupera el pols polític després de l'estiu, la Festa Major i la Diada Nacional de Catalunya.

El passat dia 10 la nostra formació política va sol•licitar de l'Alcalde de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca la inclusió en l'ordre del dia del proper ple, per retre compte i, de dues actuacions judicials esdevingudes durant el passat mes de juliol:

El primer es refereix a l'arxiu per part de la Fiscalia Provincial de Barcelona de la denúncia formulada contra el regidor de la nostra formació política. La denúncia subscrita per l'Alcalde va ser un mandat plenari aprovat per majoria, amb el suport de PSC, ICV-EUiA, PP, ERC i PXC. El PSC, qui va promoure la denúncia, havia anunciat a l'octubre del passat any que comptava amb "*proves fehacients" contra el nostre regidor i que presentaria una denúncia per suposada apropiació indeguda. Quatre mesos després, al febrer, es va presentar la denúncia que ha estat arxivada per Fiscalia sense que càpiga la possibilitat de recurs contra aquesta decisió.

El segon tema fa referència a la sentència dictada pel Jutjat social núm. 24 de Barcelona que declara improcedent l'acomiadament d'un treballador municipal i l'abonament d'una sèrie d'indemnitzacions, com a conseqüència del propi acomiadament i dels danys i perjudicis ocasionats a aquest treballador. Aquesta sentència no és ferma i cap recurs.

Powered by SEM
 
Més articles...
Acords de col·laboració

 

Cercar en la web D3.0