Get Adobe Flash player
Valoració d'usuari: / 2
PitjorMillor 

 

Democracia 3.0 publica l'àudio de l'enregistrament del ple ordinari celebrat el passat 27 de febrer.

Continuem oferint aquest servei malgrat que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat novament, després de més d'un any, la seva obligació de posar-ho a disposició de la ciutadania a la pàgina web municipal.

El desenvolupament del ple va ser plaent i un mer tràmit, excepte en la desestimació del recurs interposat per Democracia 3.0 amb el que preteníem que la totalitat dels grups polítics municipals presentessin la seva comptabilitat específica des dels últims cinc anys. Hem recorregut novament aquesta decisió.

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 3
PitjorMillor 

 

El proper dimecres 27 de febrer, a les 10:30 hores, tindrà lloc el ple ordinari del mes. En l'ordre del dia s'inclouen els següents temes:

Retre compte al ple de la de la presentació de la comptabilitat específica requerida al Sr. José Manuel García Bravo.

Desestimació recurs interposat per Democràcia 3.0 contra la no admissió a tràmit d'una proposta perquè els grups polítics municipals presentessin la comptabilitat específica dels últims cinc anys.

Aprovació del compte de gestió, recaptació i multes de circulació de l'exercici 2012.

Aprovació inicial de la 2ª modificació del pressupost 2013.

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 5
PitjorMillor 

 

Democracia 3.0 ha presentat avui recurs contra l'acord de ple pel qual es va impedir la tramitació i votació d'una proposta formulada per Democracia 3.0, amb la que sol·licitàvem que tots els grups municipals ntament presentessin la comptabilitat específica de les dotacions econòmiques rebudes en els últims cinc anys amb càrrec als pressupostos municipals.

A més sol·licitàvem la modificació del Reglament Orgànic Municipal perquè es contemplés l'obligació que els grups municipals presentessin anualment la seva comptabilitat en la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament.

L'Alcalde de Sant Andreu de la Barca amb absolut menyspreu de les més mínimes normes de procediment, malgrat l'assessorament del Secretari Municipal, es va inventar sobre la marxa un requisit previ per impedir el debat i votació de la proposta de Democracia 3.0. Cal dir que el plantejament de l'Alcalde va comptar amb el suport majoritari de l'oposició.

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 5
PitjorMillor 

 

 

Democracia 3.0 publica l'àudio de l'enregistrament del ple ordinari celebrat el passat 27 de gener.

Democracia 3.0 ofereix aquest servei atès que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca obvia la seva obligació de posar-ho a disposició de la ciutadania a través de la pàgina web municipal. L'últim disponible va ser el de gener 2012, per tant no publica cap des de fa més d'un any.

El desenvolupament del ple va ser plaent i un mer tràmit, excepte en el seu inici, ja que pràcticament la totalitat dels temes que s'abordaven van ser aprovats per unanimitat dels grups municipals.

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 3
PitjorMillor 

 

Democracia 3.0 ha presentat avui un escrit, que ha de ser debatut i votat en el ple ordinari de demà, en el que demanem que tots els grups municipals amb representació a l'Ajuntament presentin la comptabilitat específica de les dotacions econòmiques que han rebut en els últims cinc anys i amb càrrec als pressupostos municipals.

Així mateix Democracia 3.0 reitera novament una proposta al ple perquè sigui modificat el Reglament Orgànic Municipal i es contempli l'obligació de que els grups municipals presentin anualment la seva comptabilitat en el si de la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament. La primera vegada que Democracia 3.0 va presentar aquesta sol·licitud de modificació, febrer de 2012, va ser votada en contra pel ple.

 

Powered by SEM
 
Més articles...
Acords de col·laboració

 

Cercar en la web D3.0