Get Adobe Flash player
Valoració d'usuari: / 10
PitjorMillor 

INDICADORS PRELIMINARS.
ACCESSIBILITAT DEL TEATRE NÚRIA ESPERT.

 

Tant en la presentació oficial del Teatre Núria Espert, com en la seva inauguració, se'ns va presentar com un edifici sostenible i accessible. No fa gaire vam publicar un article en aquesta mateixa pàgina web en el que vam analitzar i demostrar que el Teatre Núria Espert no era un edifici sostenible. Ara analitzarem si és un edifici accessible.

Definirem prèviament que significa accessibilitat: "és el grau en què totes les persones poden utilitzar un objecte, visitar un lloc o accedir a un servei, independentment de les seves capacitats tècniques, cognitives o físiques."   
 

Democràcia 3.0 els detallarà les deficiències més grolleres que pel que fa a accessibilitat presenta el Teatre:
 

Planta Baixa:
 

 1 .- La rampa d'accés al nivell inferior, entrada a l'escenari, presenta un pendent d'un 8% i una amplada major de 1,20 metres. Per tant, segons les indicacions del CTE Document Bàsic de Seguretat d'Utilització i el Codi d'Accessibilitat, hauria de comptar amb un passamà continu en tota la rampa i en un costat. Però com l'amplada és major de 1,20 metres el passamà s'ha d'habilitar en els dos costats, en tota la longitud de la rampa incloent els descansos.
 

Teatro Núria Espert - Planta Baja

El Teatre té un passamà interromput, abans d'acabar la rampa, en el costat dret (sentit pujada) i per tant no compleix la normativa mínima d'accessibilitat. A més pot produir risc de caiguda a una persona en cadira de rodes en no poder subjectar-se en la baixada de la rampa.

2.- L'accés inferior al teatre, zona escenari, té un recorregut de sortida major de 20 metres. En cas d'incendi seria molt difícil que una persona amb mobilitat reduïda pogués sortir a temps. A això hem de sumar la incomoditat de la rampa de sortida sense ajuda de passamans.

3.- L'accés principal té dues portes que obren cap a l'exterior, habilitades en aquest sentit per facilitar una sortida d'emergència. Entre ambdues portes  no hi ha espai suficient per inscriure un cercle de 1,20 metres per a una cadira de rodes.

Es podria plantejar la instal lació de portes corredisses elèctriques com a alternativa, però és un greu error ja que en cas d'incendi els sistemes elèctrics es tallen i no funcionarien les portes, de manera que les persones no podrien sortir de l'edifici

 


 Teatro Núria Espert - Planta -1 

Planta -1: 

 
4
.-
  El principal problema detectat és que en cas d'incendi no hi ha una sortida directa, a un espai lliure, habilitada per a persones amb mobilitat reduïda i principalment per a persones que utilitzen cadires de rodes. En cas d'incendi els ascensors no poden ser usats, a causa del tall elèctric, i per tant es pot plantejar un problema greu d'evacuació.

CONCLUSIÓ.
 

Com a conclusió, sense fer una anàlisi més profunda i exhaustiva, podem determinar que el Teatre Núria Espert presenta deficiències en quan a accessibilitat, que es concreten principalment en les ajudes per transitar sobre les rampes i en els itineraris per abandonar l'edifici en cas d'emergència.


Per qualificar un edifici com accessible no n'hi ha prou en anunciar-ho a bombo i platerets. L'accessibilitat no és tan sols posar cartells en zones visibles i marcar cercles de pas per les cadires de rodes. És necessari realitzar una anàlisi més exhaustiva dels condicionants de l'edifici i dels problemes en què es poden trobar les persones que tenen algun tipus de problema de mobilitat reduïda. Conclòs el mateix es podria dir que l'edifici és accessible i que es compleixen els paràmetres d'accessibilitat, mentrestant:
  

El Teatre Núria Espert presenta deficiències d'accessibilitat i per tant no és accessible  


Després d'aquest mínim informe Democràcia 3.0 pot demostrar que els dos qualificatius utilitzats pel nostre alcalde, sostenible i accessible, per definir el Teatre Núria Espert no s'ajusten a la realitat de l'edifici.

La realitat és que és un edifici que ha costat més de 6,5 milions d'euros. Un edifici amb un cost metre quadrat que supera en més de 630 euros al teatre més car dels construïts recentment, el de Vícar a Almeria, que per cert ha estat premiat en diverses ocasions, fins i tot internacionalment.

Només ens queda demostrar que no és un edifici que pugui ser premiat per la seva singularitat o qualitat arquitectònica, però d'això ja s'encarregaran els tribunals qualificadors dels premis als quals s'ha presentat. Democràcia 3.0 els informarà del resultat   

Ana Campillo
Arquitecte técnic


 

Powered by SEM
 
Acords de col·laboració

 

Cercar en la web D3.0