Get Adobe Flash player
Valoració d'usuari: / 7
PitjorMillor  • Auditoria econòmica-patrimonial de la situació financera de l’Ajuntament i ens adscrits (SAB URBA S.L. i Patronat Municipal d’Esports). Sanejament econòmic i optimització dels recursos públics que impliqui una dràstica reducció de l’endeutament públic.

   

 • Eliminació de la figura de gestió del Patronat Municipal d’Esports. És possible un esport universal, de qualitat, participatiu, a preu adequat i desvinculat políticament.

   

 • Auditoria mediambiental i exigència d’implantació de mesures correctores.

   

 • Adequació i potenciació dels polígons industrials, que asseuria les bases per a la generació de majors nivells d’ocupació.

   

 • Increment de mitjans humans i materials per a la preservació de la seguretat pública. Exigència a la Generalitat perquè compleixi les ràtios aprovades pel Parlament de Catalunya en quant a la presència de la policia autonòmica en el nostre municipi.

   

 • Periodificació trimestral dels tributs municipals a abonar pels ciutadans. L’ increment del nombre de rebuts disminueix el cost puntual i per tant les economies domèstiques patirien menys.

   

 • Els ingressos que rep l’Ajuntament per la gestió de residus, de la qual som part activa els ciutadans d’aquest municipi, han de descomptar-se de l’import total d’impostos que suportem els contribuents. Per tant l’import tributari que suportem baixaria.

   

 • Redacció d’un pla de participació ciutadana. Mes transparència en la gestió municipal i major implicació de la ciutadania en el model de municipi a dissenyar.

   

 • Urbanisme participatiu, sense errors d’execució i planificació, adequat en temps i forma a les necessitats dels ciutadans.

   

 •  Oferta pública de escoles bressol que assoleixi la pretensió de la Generalitat del Catalunya de cobrir almenys el 60% de la població en aquesta franja d’edat.

   

 •  Major i millor oferta educativa pública, concertada, i/o si escau privada.

   

 

Amb honradesa, tenacitat i treball, entre tots és possible. 

Powered by SEM